X
تاریخ انتشار: یکشنبه 29 اردیبهشت 1398

  برگزاری جلسه کمیته مجله روز چهارشنبه مورخ 97/10/26

امتیاز: Article Rating

جلسه کمیته مجله روز چهارشنبه  مورخ 26/10/97 راس ساعت 11.30 در محل دفتر مدیریت پژوهش برگزار گردید. در این جلسه مقالات با حضور اعضا محترم کمیته مورد بحث و بررسی قرار گرفتند.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز