X
تاریخ انتشار: یکشنبه 29 اردیبهشت 1398

  برگزاری جلسه کمیته مجله روز یکشنبه مورخ 97/12/5

امتیاز: Article Rating
  1. جلسه کمیته مجله  روز یکشنبه   مورخ 5/12/97  راس ساعت 12.30 در محل دفتر مدیریت پژوهش برگزار گردید. در این جلسه مقالات با حضور اعضا محترم کمیته مورد بحث و بررسی قرار گرفتند.
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز