X
تاریخ انتشار: یکشنبه 29 اردیبهشت 1398

  برگزاری جلسه کمیته مجله روز سه شنبه مورخ 97/12/21

امتیاز: Article Rating
  1. جلسه کمیته مجله  روز سه شنبه   مورخ 21/12/97  راس ساعت 11.30 در محل دفتر مدیریت پژوهش برگزار گردید. در این جلسه مقالات با حضور اعضا محترم کمیته مورد بحث و بررسی قرار گرفتند.
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز