X
تاریخ انتشار: یکشنبه 29 اردیبهشت 1398

  برگزاری جلسه کمیته مجله روز سه شنبه مورخ 98/01/27

امتیاز: Article Rating

جلسه کمیته مجله  روز سه شنبه   مورخ 27/01/98  راس ساعت 12.00 در محل دفتر مدیریت پژوهش برگزار گردید. در این جلسه مقالات با حضور اعضا محترم کمیته مورد بحث و بررسی قرار گرفتند.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز