X
تاریخ انتشار: یکشنبه 29 اردیبهشت 1398

  برگزاری جلسه کمیته مجله روز سه شنبه مورخ 98/02/24

امتیاز: Article Rating

جلسه کمیته مجله روز سه شنبه مورخ 24/02/98راس ساعت 12.00 در محل دفتر مدیریت پژوهش برگزار گردید. در این جلسه مقالات با حضور اعضا محترم کمیته مورد بحث و بررسی قرار گرفتند

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز