X
تاریخ انتشار: یکشنبه 20 مهر 1399

  برگزاری جلسه 34 شورای انتشارات دانشگاه

امتیاز: Article Rating

جلسه شورای انتشارات دانشگاه روز چهارشنبه مورخ 99/07/16 راس ساعت 10 صبح در محل دفتر مدیریت پژوهش برگزار گردید. در این جلسه ضمن بررسی کتب، فرمی نیز جهت  یکسان سازی درخواست بررسی کتب طراحی شد که پس از تایید به دانشکده ها ارجاع خواهد شد.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز