X
تاریخ انتشار: دوشنبه 30 فروردین 1400

  برگزاری جلسه فروردین ماه کمیته علمی مجله علمی پژوهشی

امتیاز: Article Rating

جلسه کمیته علمی مجله علمی پژوهشی روز یکشنبه 00/01/29 در فضای مجازی با حضور اعضا برگزار گردید.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز