X
تاریخ انتشار: شنبه 29 خرداد 1400

  برگزاری سی و هفتمین جلسه شورای انتشارات دانشگاه

امتیاز: Article Rating

جلسه شورای انتشارات یکشنبه 10 مرداد ماه راس ساعت 10 صبح در محل دفتر مدیریت پژوهش برگزار گردید. در این جلسه ضمن بررسی کتاب های ارسال شده به شورا، مواردی نیز در خصوص داوری کتب و شرایط چاپ نیز مطرح گردید.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز