شماره: 34425
1400/01/30
برگزاری جلسه فروردین ماه کمیته علمی مجله علمی پژوهشی

جلسه کمیته علمی مجله علمی پژوهشی روز یکشنبه 00/01/29 در فضای مجازی با حضور اعضا برگزار گردید.

حق انتشار محفوظ است ©