X
تاریخ انتشار: دوشنبه 02 خرداد 1401
برگزاری سی و نهمین جلسه شورای انتشارات دانشگاه

  برگزاری سی و نهمین جلسه شورای انتشارات دانشگاه

امتیاز: Article Rating

جلسه شورای انتشارات روز شنبه مورخ 24/02/1401 با حضور اعضا برگزار گردید.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • برگزاری سی و نهمین جلسه شورای انتشارات دانشگاه
ثبت امتیاز